Sabbatdienst tijdens Uniecongres 6 mei 2017

Op sabbat 6 mei 2017 zal er in Emmen geen spreker zijn. Op die sabbat zijn alle predikanten en de afgevaardigden van de gemeenten in Nederland bijeen in Almere. Zij wonen daar het vijfjaarlijks congres bij. De gemeente Emmen zal dan via de livestream het gedeelte van de eredienst bijwonen.

De livestream van de dienst op sabbatochtend zal te vinden zijn op de site van de Nederlandse Unie en via het Youtube Live kanaal van de kerk.

De dienst op sabbatochtend in Almere zal aanvangen om 10.30 uur met een muzikaal gedeelte. Vervolgens beginnen we met de eredienst  om 11.00 uur. De preek zal om 11.20 uur aanvangen.

HET IS NIET MOGELIJK OM DE DIENST IN ALMERE IN PERSOON BIJ TE WONEN INDIEN U GEEN AFGEVAARDIGDE BENT !

Sabbatschool

Kerntekst:

Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun
gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

1 Petrus 3:12