Sabbatschool

Kerntekst:

‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.’

Galaten 6:10.