Welkom op de website van de Adventkerk Emmen

U bent welkom in de dienst op zaterdag in de Hutkerk:

van 10.00 – 11.00 uur de sabbatschool (Bijbelstudie) en van 11.00 – 12.00 uur de eredienst.

LET OP:

21 september 2019 zullen we eenmalig eerst luisteren naar de prediking en aansluitend vanaf 11.00 met elkaar de bijbelstudie houden !

emmen_hutkerk_exterieur02

Sabbatschool

KERNTEKST:

‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.’

Efeziërs 2:8-10