Sabbatschool

KERNTEKST:

‘Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel Hij zich voor het volk van Jacob verborgen
houdt; ik heb mijn hoop op Hem gevestigd.’

Jesaja 8:17