Sabbatschool

KERNTEKST:

‘En Hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat.’

Marcus 2:27