Sabbatschool

KERNTEKST:

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om on-derdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Lucas 4:18-19