Sabbatschool

KERNTEKST:

‘Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert.’

Spreuken 1:8