Sabbatschool

KERNTEKST:

‘God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’

Genesis 2:18

Maandelijkse samenkomst in Klijndijk

  Op de 3e sabbat van de maand bij fam. Man:  “ongedwongen sabbatvieren” ‘s-middags na de eredienst. Maar : in april 2019 is het eenmalig niet op de 3e, maar op de 4e sabbat ! Dus op 27 april 2019 !

Lees meer…