Onze identiteit

De gemeente Emmen maakt deel uit van een groep van meer dan 65 Adventgemeenten in Nederland. Zulke gemeenten zijn er niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld verspreid. Vanuit Zuidoost-Drenthe komen mensen naar de kerk in Emmen.

Kenmerkend is dat we op zaterdag (sabbat) naar de kerk gaan. Van 10.00 – 11.00 uur hebben we de zgn. sabbatschool. Dat is een uur van studie in kleine groepen van een bepaald Bijbelgedeelte of van een bijbels thema. Dat wordt tegelijkertijd gedaan voor kinderen, jeugd en volwassenen, elk uiteraard op hun eigen plaats en ruimte. Ter voorbereiding op die gespreksgroep kun je elke dag een deel van de studie maken. Tijdens het gemeenschappelijke gesprek (soort Bijbelstudie) wordt er met elkaar gediscussieerd over de vragen en worden inzichten met elkaar gedeeld. Daarna volgt de eredienst van 11.00 – 12.00 uur, waarin de predikant of voorganger een overdenking houdt. We nodigen u van harte uit een keer te komen kijken en praten, elke sabbat in de kerk gelegen aan de Boermarkeweg 58 C in Emmen.

In de volledige naam van de kerk, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, komt niet alleen die sabbatviering naar voren (daarop slaat de verwijzing naar de zevende dag) maar ook de ‘advent’ oftewel de wederkomst van Jezus. In totaal vatten we ons geloof samen in 28 geloofspunten.

Op de website van het landelijk kantoor van ons kerkgenootschap kunt u meer algemene informatie lezen over de Nederlandse Adventkerk.

Reacties zijn gesloten.