Boekentafel

Er worden periodiek diverse boeken en bladen uitgegeven. Het kerkblad Advent en de digitale @vent is (ook) op de site van de Nederlandse Unie te lezen en te downloaden. Indien het gewenste exemplaar niet bovenaan zichtbaar is kunt u simpel op de bladzijde doorrollen naar beneden.

Naast de lectuur die via onze plaatselijke lectuurvoorziening wordt verzorgd is het ook mogelijk om rechtstreeks bij ons service-centrum in Huis ter Heide boeken te bestellen.

Een nieuw Bijbels dagboek ! Het evangelie van Patmos. Een jaar lang leven vanuit het laatste Bijbelboek. Dit boek biedt u extra informatie bij de sabbatschoollessen van het 1e kwartaal 2019.

De nieuwste uitgaven en voordeelaanbiedingen treft u op de eerste pagina aan.

Er worden wel verzendkosten berekend.

De digitale versie van Dialoog is voor € 5,00 te verkrijgen via de downloads op de site van de landelijke kerk

DE SEIZOENEN VAN HET LEVEN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.